Rekisteriseloste

Laadittu 5.2.2016

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Optimiko Oy (Y-tunnus: 26443168)

Koiramäki 5, 33960 Pirkkala

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sari Torkkola, sari.torkkola (at) optimiko.com

3. REKISTERIN NIMI

Optimiko Oy:n viestintä- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN  TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Optimiko Oy:n markkinointiviestinnän harjoittaminen. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Optimiko Oy:n ajankohtaisista asioista tai palveluista. Optimiko Oy saattaa käyttää viestinnässä yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi kerätään tietoa henkilön käyttämistä palveluista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterissä oleva henkilö on joko a) jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.optimiko.com, b) edustaa yritystä, joka on Optimiko Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani tai c) muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Optimiko Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Optimiko Oy käyttää viestinnässään MailChimp -sähköpostipalvelua ja Webinarjam -webinaaripalvelua. Molemmat ovat yhdysvaltalaisia yhtiöitä, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asianomaisen pyynnöstä.

SARI TORKKOLA